2007-03-02

Jira search plugin for Firefox

I had so much fun with yesterday's hack that I wrote a Firefox search plugin for Jira. To install it, create a file with this text and save it as jira.xml. Replace YOUR-JIRA-BASE-URL-GOES-HERE with your Jira base URL. Copy the file to your Mozilla Firefox/searchplugins directory, restart Firefox, and enjoy.
<!--
Jira search plugin for Firefox 2.0
Richard Kasperowski

To make this work with your wiki, replace the base URL in
<Url ... template="..." ...
and
<SearchForm>...
-->
<SearchPlugin xmlns="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/">
<ShortName>Jira</ShortName>
<Description>Jira</Description>
<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>

<Image width="16" height="16">data:image/x-icon;base64,AAABAAIAEBAAAAEACABoBQAAJgAAAAgIAAABAAgAiAQAAI4FAAAoAAAAEAAAACAAAAABAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZjMAAGg2AwBvPg4Abz8PAHJEFQB0RhgAdUgaAHhLHgB5TCAAe04iAHxRJgCCWC4Ahl41AIxlPwCefl0Ann5eAKiKbQCskHQAxrOgAMq4pwDOvawA0sO0ANTGuADn39cA6OHZAOni2wDq4twA7ujiAPHt6ADy7ukA9PDtAPTx7gD18e4A+ff1APr5+AD8+vkA/Pv6AP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFSMkFgEBFiQjFQAAAAAAAAceJSURESUlIAgAAAAAAAAADiUlIiIlJQ8AAAAAAAAAAAATJSUlJRMAAAAAAAAAAAAABB8lJR8EAAAAAAAAAAAAAA0jJSUjDQAAAAAAAAAAAAscJSUlJRwLAAAAAAAAAAodJSUlJSUlHQoAAAAAAAkbJSEYJSUYISUbCQAAAAcaJRkMFyUlFwwZJRoHAAYXIxICABQlJRQAAhIjFwYLDQUAAAADEBADAAAABQ0LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAgAAAAQAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGYzAABsOgoAbT0MAHFCEgB0RhgAfVImAI5oQgCSbkoAnn1dAJ5+XQC9p5EAxbKfANfJvADc0cYA6uTdAPDr5gD28/AA//7+AP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEDwoKDwQAAAAIEREJAAAAAAMQEAMAAAACDRISDQIAAQwLDg4LDAEFBgAHBwAGBQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</Image>
<Url type="text/html" method="GET" template="http://YOUR-JIRA-BASE-URL-GOES-HERE/jira/secure/QuickSearch.jspa">
<Param name="searchString" value="{searchTerms}"/>
</Url>
<SearchForm>http://YOUR-JIRA-BASE-URL-GOES-HERE/jira</SearchForm>
</SearchPlugin>

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails